Bismillahirrahmanirrahim
“…yâ eyyuhen nâsu ullimnâ mentıkat tayri…” Neml 16

“…Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi…”
Neml:16

O, söylenilebilir olan sözlerin bir sınırının olduğunu, bunun haricindeki bilgilerin gizlenmesi gerektiğini bilir. O kimi zaman susmaktan da korkar, çünkü susarsa o güneş bir başka yandan perdeyi yırtar. Denizi bir kovaya nasıl sığdırsın ki…

Çünkü burada söylediğimiz sözler na-tamamdır, mükemmel söz öbür âlemden gelir. Çünkü söz aynı anda hem gizler hem de açığa çıkarır…

Ehline helal, na ehle haram… Sırların dili… Sır, layık olandan başkasına gitmez…

“Şeriat tarikat yoldur varana,
Hakikat marifet ondan içeri ,
Süleyman kuşdilin bilir dediler,
Süleyman var Süleyman’dan içerü…

Âşık hâlinden bilmeyen ya delidir ya diri,
Ben kuşdili bilürem söyler Süleyman bana…”

İshak kuşu zikri: “Ya Hak”

Toygar Kuşu: “İlâhî, Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) âline buğzedene lanet et”

Kudüs Hüdhüdü: “Esteğfirullahe ya müznibün yani diyor ki: “Ey günahkarlar, Cenabı ALLAH’tan mağfiret dileyin.”

Yemen Hüdhüdü:“Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”

Kırlangıç: “Kaddimu hayran tecdihu.” Yani; “iyilik yaparsanız, iyilik bulursunuz.”

Kumru: “Sübhane Rabbiye’l-âla.” Yani; “Yüce Rabbimi tesbih ederim o en âladır, her türlü kusurdan uzaktır.”

Çaylak Kuşu: “Küllü şey’in halikun illa vecheh.” Yani; “Cenabı ALLAH’ın zatından başka her şey yok olur.”

Bülbül: “Günlük olarak yarım hurma taneciği kadar yesem bana yeter; artık dünya yok olsa da korkmam!”

Üveyik Kuşu: “Keşke bu yaratılanlar (inkâr ve isyan edenler) hiç yaratılmasaydı!”
Tavus Kuşu: “Ne yaparsan karşılığını bulursun.”

Göçeğen Kuşu: “Ey günahkârlar, Cenabı ALLAH’tan affınızı isteyin” bu, büyük başlı bir kuştur aziz kardeşlerim.

Düdükçü Kuşu: “Her diri ölür, her yeni eskir.”

Kırlangıç Kuşu: “Dünyada hayır işleri yapıp gönderin; ahrette onu bulursunuz.”

Kumru Kuşu: “Şânı büyük Rabbimi tesbih ederim.”

Akbaba: “Yer ve gök dolusunca ulu Rabbimi tesbih ederim.”

Güvercin: akbaba gibi; “Yüce Rabbimi tesbih ederim.”

Karga: “Halktan haksız vergi toplayanlara lanet olsun!”

Delice (dölengeç) Kuşu: “Cenabı ALLAH’ın zatı hariç, her şey yok olacaktır.”

Kaya Kuşu: “Sükût eden selâmet bulur.”

Papağan: “Tek derdi dünya olanın vay haline.”

Horoz: “Ey gafiller, Cenabı ALLAH’ı zikredin.”

Kerkenez Kuşu: “Ey âdemoğlu, istediğin kadar yaşa, sonun ölümdür!”

Kartal: “İnsanlardan uzaklaşmak, huzurdur!”

Kurbağa: “Bütün noksan sıfatlardan uzak olan Rabbimi tesbih ederim.”

Şahin: “Her mekânda bahsedilen Rabbimi tesbih ederim”

Keklik: “Rahman, arşın üstüne hükümran oldu.”

Selam ve duayla kalınız…