Levh-i Mahfuz’un üç yüzü vardır. Birisi yeşil, cennetin havadislerini yazar. Birisi beyaz, dünyanın havadislerini yazar. Bir yüzü de sarı, cehennemin havadislerini yazar. Her yüzü 500 sene genişliğinde. Yani bu demek oluyor ki 1500 sene genişliğindedir…

Kur’an-ı Azimüşşan’ın bir ayeti, üç günlük yol kadar büyük yazılır ayeti kerimeler. Efendimiz aleyhisselam Miraca çıkarken, kalemin sesini işitecek kadar yakınından geçmiştir. İnsan abdestli yattığı vakit, ruh bedende durmaz. Bu kimse Salih kullardan ise, ruhu Levh-i Mahfuza kadar gidiyor. Ruh, levhayı okur. O kimseye ait bir havadisi görünce, derhal rüyasına verir onu… Yani o kimse yatağında uyurken, ruh levh-i mahfuzdan rüya yoluyla ona haber verir… Rüyanızın aslını, Cenabı ALLAH’ın izniyle, Levh-i Mahfuzdan isteyin.

İnsan abdestli yattığı vakit, şeytan müdahale edemez. Rüyasına giremez…

Selam ve duayla…