Ashabı Yemin:
“Evladım Arifim, senin vazifen sadece hatırlatmak. Evet, insanlara sadece hatırlatmak. Sen nasibin kadar konuşacaksın, onlar da nasibleri kadar alacaklar!
“Emriniz başım üzerine Sultanım”
Ashabı Yemin:
“Dediğimiz gibi oğul, dünya altüst olsa yeşil olana bir şey dokunmaz. Gökyüzünden gelen Melaike hepsi sarıklı, yeşil sarıklı, tesvimliydi (işaretli), nakışlı idi. O alameti sizde taşıyın oğul. Hanımlarda hiç olmazsa yeşil başörtüsü kullansınlar. Mutlaka bir tane başörtüleri yeşil olsun. Yeşil olana bir şey dokunmaz evlat. Cenabı ALLAH bizi Ashabı Yemin’den kılsın…”
“Amin, amin, aziz üstadım”
“Bak oğul, Armagedon dedikleri Hercü-Merc yaklaştı, vakit-zaman tamamdır artık. Misvak ile amel edenlere, inançla yeşil giyenlere veya yeşil bir şey üzerinde taşıyanlara bir şey olamayacaktır inşa’ LLAH. Onları gözeten Melaike-i Kiram vardır. Bütün dünya ayağa kalksa o yeşil giyen kimseye dokunamaz. Muhafaza altındadır onlar. Melaike-i Kiram iner, yeşil taşıyanlara.”
“Aziz Üstadım, affınıza sığınıyorum lakin bir şey merak ettim, müsadeniz var mı?”
“Buyur evlat, istediğini sor bu gün!”
“Aziz Üstadım, neden yeşil veya turuncu rengin hikmeti nedir ki bunun? Manevi alemin de resmi rengi turuncu olduğunu da biliyorum, lakin yeşil ve turuncunun hikmetine tam olarak ram olamadım bu güne değin.”
“ Arifim, bilmez misin her yeşilde zikir var evlat. Her turuncuda tesbih var. Göklerin sevgili rengi yeşildir. Hayatımızın beşaretidir. Yeşil giy, hastalığın gider. Derdin gider, hemmu gammın gider, açılırsın. Yeşil gökyüzünün beşaretidir. Gökyüzünün yeryüzündekilere müjdesidir, yeşil. Bir mendil bile olsa, yeşili kullansınlar. Yeşil, gökyüzünün yeryüzündeki aksidir. Yeşile bakan, gökyüzünün yeşilini anlar. Kapıların yeşil olsun. Elbisen yeşil olsun. Oturduğun yerler yeşil olsun. Camilerimiz yeşil ve turuncu olsun. Yeşillik ferahlık verir. Rahmet işaretidir. Resulü Kibriya’ya tahsis olunmuştur; yeşil renk. Turuncu ise Seyyidina Mehdinin rengidir, işaretidir evlat… Bu renk Hasan ve Hüseyin efendilerimizden kendisine tecelli etmiştir…”
“Elhamdülillah, ne güzel söylediniz aziz üstadım.”
“Bak evlat, gökyüzünün askerinin elbisesidir o. Onu giy. Hastalığın da gider, derdin de gider. Her şeyine derman gelir. Unutma! Yeşili de unutma, Besmele-i Şerife’yi de unutma. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim, diye ayak bastığın yerden rahmet çıkar, üzerinden rahmet iner…”
Devam edecektir…
Selam ve duayla