Hazreti Süleyman aleyhisselamdan 12500 (on ikibin beşyüz) sene evvel, Cenabı ALLAH Hazreti Cebrail Aleyhisselama, Efendimiz Aleyhisselamın ravza makamını bildirdi.

Cebrail aleyhisselam orada tam 12500 sene ibadet, taat ve tesbihatla meşgul oldu. Ve beraberinde bir kaç grub melaike de bulunuyordu.

Hazreti Süleyman Aleyhisselam burada kavminden 800 bin kişi ile ve 100 bin nefer mümin cinni ile beraber bu mukaddes yerde, makamların en şereflisi olan yerde, ravzada iki rekat namaz kılarak Cenabı ALLAH’a şükretti…

Bu hazreti Süleyman aleyhisselama bahşedilmiş en büyük şerefe idi o güne kadar…

Selam ve Dua İle…